top of page

DK GLOBAL GREEN-TECH SOLUTIONS (M) SDN BHDPatakaran sa Privacy

Napakahalaga para sa amin na protektahan ang privacy at personal na impormasyon ng mga bisita at user ng aking site.

Pangongolekta, Paggamit, at Pagbabahagi ng Data
Kami, ang nag-iisang nagmamay-ari ng impormasyong nakolekta sa site na ito. Kinokolekta lang namin ang data na boluntaryong ibinibigay ng mga bisita sa site, at hindi namin kailanman ibinebenta ang impormasyong ito sa anumang mga third party nang walang pahintulot. Maliban kung iba ang ipahiwatig mo, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo upang sabihin sa iyo ang tungkol sa mga update o pagbabago ng DK GLOBAL GREEN-TECH SOLUTIONS (M) SDN BHD sa patakaran sa privacy na ito.

Kontrol sa Data
Malaya kang makipag-ugnayan sa amin anumang oras upang magtanong tungkol sa kung anong impormasyon ang hawak namin tungkol sa iyo, upang baguhin ang alinman sa iyong mga detalye na kailangang itama o i-update, o upang ipahayag ang anumang mga alalahanin mo tungkol sa aming paggamit ng iyong data.

Seguridad ng Impormasyon
Gumagawa kami ng mga komprehensibong hakbang upang protektahan ang iyong impormasyon. Ang sensitibong data ay palaging naka-encrypt, nakaimbak sa aming mga secure na server, at ipinapadala gamit ang pinakaligtas na mga pamamaraan.

logo DK_edited.png
bottom of page